आमच्याशी संपर्क साधा

Ningbo Bomcar Auto Parts Co., Ltd.


दूरध्वनी: +८६-५७४-८७५६७२८३

फोन: +८६-१३४८६६७९८६४

फॅक्स:+८६-५७४-८७५६७१३३

ई-मेल: x

वेब: x

पत्ता:No.100 Xiangyun रोड, Ningbo, Zhejiang प्रांत, चीनचौकशी पाठवा